Parking

Hotel „Hamburg“ raspolaže velikim otvorenim parking prostorom za 150 automobila koji može zadovoljiti potrebe i kada su svi kapaciteti hotela popunjeni.